søndag 24. juli 2011

The Prayer

I pray you'll be our eyes, and watch us where we go.
And help us to be wise in times when we don't know


Let this be our prayer, when we lose our way
Lead us to the place, guide us with your grace
To a place where we'll be safe

I pray we'll find your light
and hold it in our hearts.
When stars go out each night,
Let this be our pray when shadows fill our pray

Lead us to a place, guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe

We ask that life be kind
and watch us from above
We hope each soul will find
another soul to love


Let this be our prayer
Let this be our prayer,

Just like every child
Just like every child


22.juli 2011

Til ungdommen

Av Nordahl Grieg

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!
Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!
Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
fravrist det svar.
Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.
Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.
Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!


Varme tanker til de rammede '