mandag 25. april 2011

1. påskedag

Dine hender er fulle av blomster

Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte og gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte -
han stod opp, og verden ble fylt med sang.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

Dine øyne er fulle av glede.
Si hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.Deg være ære


Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kistus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt,
evig skal døden være
Kristus underlagt.

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mærkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham alle tunger;
Kristus Herre er !

Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære.
Seier er hans vei.
Evig skal han regjere,
Aldri frykter jeg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar