onsdag 27. juni 2012

Om glede og sorg

Sitat fra boken "Profeten".

Din glede er din sorg uten maske.
Og den samme brønnen som din latter stiger opp fra, ble ofte fylt av tårer.
Og hvordan kunne det være annerledes? Jo dypere sorgen trenger inn i deg, jo større glede kan du oppnå.
Er ikke det beger som bærer din vin, det samme som ble brent i pottemakerens ovn?
Og er ikke lutten som beroliger ditt sinn, det samme tre som ble uthult med kniver?
Når du er lykkelig, skal du se dypt inn i ditt hjerte, og du vil oppdage at bare det som har gitt deg sorg, kan gi deg glede. Når du er ulykkelig, skal du igjen se inn i ditt hjerte, og du vil oppdage at du gråter for det som før har gitt deg lykke.
Noen av dere sier, "Gleden er større enn sorgen," og andre sier, "Nei, sorgen er tørst".
Men jeg sier at de er uadskillelige. Sammen kommer de, og når den ene sitter alene med deg ved ditt bord, skal du huske at den andre sover i din seng.

De store gleder og sorger som kommer i livets oppturer og nedturer henger virekelig sammen. Det er når det du setter pris på og du gleder deg over brister at sorgen rammer sterkest. Og når hjertet ditt slår kollbøtte av glede så er det nettopp da du får i gave det du sørget over og var redd for. Vi skulle gjerne ha vært mange sorger foruten, men ingen gleder. Slik er livet. Om vi skal få oppleve glede må vi tørre å risikere sorg. For å elske må vi risikere å miste. Uten gleder og sorger er vi tomme. Men la oss øve på å telle gleder og takknemmeligheter, så vi ikke overser noen av dem! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar